خوش آمدید به

Xaankoo Creative Agency
آژانس خلاقیت زانکو

میخواهیم کسب و کار شما و بهره‌وری افراد سازمان‌تان با کمک ابزارهای ما رشد کند

گردآوری افرادی متخصص، پرانگیزه و سیری ناپذیر در کسب دانش و تجربه و استفاده از مهارت ها، تیمی ساخته که محصولات مناسب شرکت های فعال در فضای آنلاین کشور را توسعه داده و خدماتی ارائه میکند که خروجی آن کمک کرده کسب و کارها در طول همکاری با ما رشدی رضایت بخش را تجربه کنند…

آنچه برای آن تلاش میکنیم بهره‌وری، خلاقیت و رشد مداوم برای تمام افراد و شرکت‌هاست.

این صدای ماست… دوست داریم بدانید که ما یک تیم نوپا، جوان، پویا، پرتلاش و مصمم در ایجاد تغییرات بزرگ هستیم و با قدم های کوچک شروع کرده ایم…

رهبری درون تیم

چیزی که به آن معتقد هستیم کوچینگ تمام افراد در تمام فیلدهای کاری است.

آموزش و انتقال تجربه

چیزی که یک تیم را منعطف، چابک و همینطور سرپا نگه میدارد ارتباط سبز است.

همکاری پازلی

یک فیلدکاری فقط یک فیلدکاری نیست.. یک بازوی کار است که تاثیرگذار واقع میشود.

خلاقیت و حل مسئله

چالشی جذاب در تمام کارهایمان؛ پرداخت به راه حل ها و برطرف کردن مشکلات.

نقشه راه عملکرد

برنامه عملگرایی و انجام دادنِ آنچه باید انجام داده هم همیشه جزو کار ماست.

نظرات مشتریان

نظرات مشتریان ظریف ترین راهنمای ما در بهبود کارها و ارتباطمان است.