خلاقیت؛ نتیجه میدهد
فرهنگ؛ استراتژی را هضم میکند

زانکو Xaankoo

تمام چیزی که برای آن تلاش میکنیم محیطی پویا و چالش برانگیز برای فعال نگه داشتن چرخِ رشد کارمندان و همینطور توسعه محصولاتی خلاقانه برای متخصص ها و خدماتی مفید برای شرکت هاست...

اگر هدف شما کمک به رشد دیگران باشد دیگر رقیب آنها نیستید، ما حتی با شرکت های رقیب خودمان همکاری میکنیم چون میخواهیم ابزارهای ما در خدمت بهره وری افراد سازمان ها و متخصص ها قرار بگیرد تا هم هزینه های خودشان را کاهش دهند و هم بهره وری خود را بیشتر کرده و در زمانِ کار به اولویت هایشان بپردازند…

آدرس دفتر ما

طبقات 1 و 2 پلاک 43 - خیابان رضا 9 - بولوار رضا در محله احمدآباد - مشهد - خراسان

Razavi Khorasan Province, Mashhad, Reza 9 Street, Iran