مایندست؛ عادات آینده ساز با توسعه فردی

مایندست؛ خلقِ شخصیت قهرمان با توسعه فردی بی∞نهایت

امروز، ذهنیت برنده بهترین ابزار پیشرفت و یادگیری سریع، بهترین مهارت موفقیت است.

ذهنیت قهرمان بساز و مهارت هاتو توسعه بده تا...

مایندست؛ خلقِ شخصیت قهرمان با توسعه فردی بی∞نهایت

امروز، ذهنیت برنده بهترین ابزار پیشرفت و یادگیری سریع، بهترین مهارت موفقیت است.

ذهنیت قهرمان بساز و مهارت هاتو توسعه بده تا...

چرا مایندست

ذهنیت درست و شخصیت برنده

شما و اعتماد بنفس‌تان در مقبال چالش‌ها

هدف مایندست، کمک به افراد برای داشتن یک زندگی شغلی موفق و شاد است. مایندست منابع آموزشی زیادی را برای یادگیری افراد در اختیارشان قرار می‌دهد.

منابع آموزشی ما می‌تواند به شما کمک کند تا چالش های محل کارتان را حل کنید. تیم خودتان را بهتر مدیریت کنید. و در نهایت با اعتماد‌به‌نفس کامل رشد کنید.

چرا مایندست

ذهنیت درست و شخصیت برنده

شما و اعتماد بنفس‌تان در مقبال چالش‌ها

هدف مایندست، کمک به افراد برای داشتن یک زندگی شغلی موفق و شاد است. مایندست منابع آموزشی زیادی را برای یادگیری افراد در اختیارشان قرار می‌دهد.

منابع آموزشی ما می‌تواند به شما کمک کند تا چالش های محل کارتان را حل کنید. تیم خودتان را بهتر مدیریت کنید. و در نهایت با اعتماد‌به‌نفس کامل رشد کنید.

چرا مایندست

محتوای قابل اعتماد

تلاشی مستمر، برای تولید محتوای مفید و موثر

شکل گیری یک نگرش شاید سال ها زمان نیاز داشته باشد، آیا میخواهید سالها زمان صرف تجربه کنید؟ یا به شکل هوشمندانه ای بهترین محتوای ممکن برای ساختن همین نگرش را تهیه و استفاده کنید؟

بهترین فرصت ممکن برای شما استفاده از همین محتواست، محتوایی که مو به مو برای شما تهیه شده تا در شکل گیری ذهنیت حرفه ای و مستحکم کمکتان کند.

چرا مایندست

محتوای قابل اعتماد

تلاشی مستمر، برای تولید محتوای مفید و موثر

شکل گیری یک نگرش شاید سال ها زمان نیاز داشته باشد، آیا میخواهید سالها زمان صرف تجربه کنید؟ یا به شکل هوشمندانه ای بهترین محتوای ممکن برای ساختن همین نگرش را تهیه و استفاده کنید؟

بهترین فرصت ممکن برای شما استفاده از همین محتواست، محتوایی که مو به مو برای شما تهیه شده تا در شکل گیری ذهنیت حرفه ای و مستحکم کمکتان کند.

چرا مایندست

رشد و پیشرفت مستمر

یادگیری روزانه برای کسب یک مهارت در یک چشم انداز

ماموریت مایندست آماده کردن بستر پرورش اندام های مغز شماست. اگر دوباره به مسئله تفکر و اهیمت آن بیاندیشیم میدانیم که ما موجیم، آسودگی عدم ماست. آیا نباید هر روز برای بهتر شدن شروع کنیم به آموختن؟

هر روز یک محتوای آموزنده در لیست شما منتظرتان است. به مایندست سر میزنید، دوره ای که شروع کرده بودید را ادمه میدهید و این آموزش روزانه شما قدم به قدم طی میشود. گذشتن از این مسیر در نهایت خلق آن چیزیست که از شروع کردنش ترس داشتید. چرا نباید خوشحالی ها را پیدا کنید؟ خوشحالی در رشد شماست.

چرا مایندست

رشد و پیشرفت مستمر

یادگیری روزانه برای کسب یک مهارت در یک چشم انداز

ماموریت مایندست آماده کردن بستر پرورش اندام های مغز شماست. اگر دوباره به مسئله تفکر و اهیمت آن بیاندیشیم میدانیم که ما موجیم، آسودگی عدم ماست. آیا نباید هر روز برای بهتر شدن شروع کنیم به آموختن؟

هر روز یک محتوای آموزنده در لیست شما منتظرتان است. به مایندست سر میزنید، دوره ای که شروع کرده بودید را ادمه میدهید و این آموزش روزانه شما قدم به قدم طی میشود. گذشتن از این مسیر در نهایت خلق آن چیزیست که از شروع کردنش ترس داشتید. چرا نباید خوشحالی ها را پیدا کنید؟ خوشحالی در رشد شماست.

چرا مایندست

کمک به کسب مهارت دلخواه

مهارت آموزی با خرده آموزش‌های بهم پیوسته و پازلی

هر روز یک گام نزدیک میشوید به آموختن مهارت هایی که باید آنها را کسب کنید.. یک پازل تصویری زیباست که باید برای ساختن آن تلاش کنید تکه های آن را درست کنار هم بچینید.

شاید در تمام کردن هیچ آموزشی حوصله نداشته باشید یا نتوانید آن را به ثمر برسانید، مایندست و امکانات آموزشی فراهم شده، اینجاست که بشما در تمام کردن هر آموزش و یادگیری یک مهارت موثر کمک کند. همین امروز شروع کنید و مهارت هایی که باید را یاد بگیرید.

چرا مایندست

کمک به کسب مهارت دلخواه

مهارت آموزی با خرده آموزش‌های بهم پیوسته و پازلی

هر روز یک گام نزدیک میشوید به آموختن مهارت هایی که باید آنها را کسب کنید.. یک پازل تصویری زیباست که باید برای ساختن آن تلاش کنید تکه های آن را درست کنار هم بچینید.

شاید در تمام کردن هیچ آموزشی حوصله نداشته باشید یا نتوانید آن را به ثمر برسانید، مایندست و امکانات آموزشی فراهم شده، اینجاست که بشما در تمام کردن هر آموزش و یادگیری یک مهارت موثر کمک کند. همین امروز شروع کنید و مهارت هایی که باید را یاد بگیرید.

محتوای ارزشمند

محتوایی که برای شماست

تیمی خلاق برای تدوین محتوایی کاربردی و آموزنده

خواندن هر مقاله و محتوایی میتواند در جای خودش حوصله سربر باشد. هیچ محتوای آموزنده ای نمیتواند بدون جذابیت برای آموزش مفید باشد مگر اینکه شما را با خودش همراه کند. ما سعی میکنیم مثل یک داستان، در هر محتوا شما را در هر مقاله بعنوان یک ماجراجو در نقش اول قرار دهیم و کمک تان کنیم بهتر مطالعه کنید و مطالب را عمیق بیاموزید.

از تولید مقاله و ترجمه بهترین تالیف های جهانی در حوزه توسعه فردی، مدیریت و پرورش ذهنیت و شخصیت گرفته تا اسلاید به اسلاید محتوای بصری که در اختیارتان قرار میگیرد، ما همیشه حواسمان به مفید بودن آن است تا در کوچک ترین نسخه ممکن از محتوا، همچنان بهترین آموزش را برای شما تولید کنیم.

محتوای ارزشمند

محتوایی که برای شماست

تیمی خلاق برای تدوین محتوایی کاربردی و آموزنده

خواندن هر مقاله و محتوایی میتواند در جای خودش حوصله سربر باشد. هیچ محتوای آموزنده ای نمیتواند بدون جذابیت برای آموزش مفید باشد مگر اینکه شما را با خودش همراه کند. ما سعی میکنیم مثل یک داستان، در هر محتوا شما را در هر مقاله بعنوان یک ماجراجو در نقش اول قرار دهیم و کمک تان کنیم بهتر مطالعه کنید و مطالب را عمیق بیاموزید.

از تولید مقاله و ترجمه بهترین تالیف های جهانی در حوزه توسعه فردی، مدیریت و پرورش ذهنیت و شخصیت گرفته تا اسلاید به اسلاید محتوای بصری که در اختیارتان قرار میگیرد، ما همیشه حواسمان به مفید بودن آن است تا در کوچک ترین نسخه ممکن از محتوا، همچنان بهترین آموزش را برای شما تولید کنیم.

مسیرهای رشد

آموزش پیوسته + تکمیلی

پیوستگی در آموزش و تکمیل شدن دایره یادگیری

برای هر تخصصی بصورت گسترده، مهارت های مکملی وجود دارند که از توانایی و ابزارهای شخصیتی شما یک چاقوی سوئیسی میسازند. شما من بعد تمام توانایی های لازم برای ایجاد هر تغییری در سبک زندگی تان را یاد خواهید گرفت.

مهارت تی شکل T-Shape یعنی به تمام تخصص های مرتبط اصلی ترین مهارت تان تسلط داشته باشید تا قدرتمندتر از هر رقیب دیگری ظاهر شوید. از مهارت های فن بیان تا تسلط بر گفتار در مذاکره گرفته الی مهارت رهبری و کوچینگ.

مسیرهای رشد

آموزش پیوسته + تکمیلی

پیوستگی در آموزش و تکمیل شدن دایره یادگیری

برای هر تخصصی بصورت گسترده، مهارت های مکملی وجود دارند که از توانایی و ابزارهای شخصیتی شما یک چاقوی سوئیسی میسازند. شما من بعد تمام توانایی های لازم برای ایجاد هر تغییری در سبک زندگی تان را یاد خواهید گرفت.

مهارت تی شکل T-Shape یعنی به تمام تخصص های مرتبط اصلی ترین مهارت تان تسلط داشته باشید تا قدرتمندتر از هر رقیب دیگری ظاهر شوید. از مهارت های فن بیان تا تسلط بر گفتار در مذاکره گرفته الی مهارت رهبری و کوچینگ.

دوره های آموزشی

اعتماد به آموزش

محتوای آموزنده و هدفمند

هر ویدیو، یک انگیزه و یک موضوع برای شما

از سال 94 که ایده ای بنام بوکزیستو تبدیل به ساز و کاری برای کمک به دیگران شد ما همواره تلاش کرده ایم به یک هدف دست پیدا کنیم. هر آنچه دست نیافتنی بنظر میرسد با رشد و توسعه فردی میتوان به آن دست یافت. وقتی فهمیدیم بیشترین رشد با کتاب بدست می آید باید مشکل کتاب خوانی را شروع میکنیم و اینطور بود که بوکزیستو همواره این هدف را دنبال میکند. جامعه ای کتاب خوان و اهل علم.

اعضای سایت

اعتماد به آموزش

نظرات کاربران و مشتریان

عضو خبرنامه شوید

به مایندست خوش آمدید

خلق عادات آینده ساز با توسعه فردی بی نهایت

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

ورود به حساب کاربری