درباره ما

درباره ما

∺ ماموریتی که داریم:
در دنیایی زندگی میکنیم که یک روز بدون یادگیری یعنی 3 روز عقب افتادن از همه چیز، یک روز برای بازیابی روز سابق و یک روز برای جایگزین کردن روز جدیدی که داریم و یک روز هم برای یادگیری. در این دنیا ما باید همیشه در حال یادگیری باشیم چون فقط با حفظ رشدمان میتوانیم جایگاهمان را حفظ کنیم. بنابراین ماموریت ما در هاب توسعه فردی، ساختن فضایی برای همه افراد است که بتوانند توسعه فردی خودشان را بدون توقف ادامه دهند.

⊚ چشم‌اندازمان:
چشم اندازها معمولا آرمانی هستند یعنی ممکن است به آن دست پیدا نکنیم اما چشم اندازی که دوست داریم به آن برسیم جامعه ای مسلط به تمام هنجارهای منطقی است که معلم شخصی خودشان هستند و یاد گرفته اند قبل از هر چیزی استدلال هایی منطقی و قابل پذیرش برای تمام هنجارها را داشته باشند. جامعه ایی که همیشه یک منفعت جمعی را به منفعت فردی ترجیح میدهد.

⋇ هدفی که می‌بینیم:
هدف ما تاثیرگذاری مثبت روی سبک زندگی مخاطبینمان است.

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

ورود به حساب کاربری