سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران مایندست

سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران مایندست

هیچ نوع اطلاعات و جزئیاتی که غیرکاری باشد در مایندست از شما برای ایجاد حساب کاربری درخواست نمیشود.

اطلاعات پرداخت شما همیشه در درگاه پرداخت سداد شاپرک استفاده میشود و در مایندست بهیچ عنوان استفاده نمیشود.

تمام اطلاعات شما در مایندست محفوظ بوده و در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

ورود به حساب کاربری